học chứng chỉ kế toán tại thanh hoá

Bảng kê khai thuế GTGT

Bảng kê khai thuế

Để có thể thực hiện việc lập tờ khai thuế GTGT thì kế toán cần tiến hành thu thập các thông tin, giấy tờ cần thiết như: hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra, các hóa đơn đầu vào cửa quý trước bị quên chưa kê khai … Sau đó sẽ tiến hành phân loại hóa đơn và nhập số liệu vào bảng kê khai thuế GTGT. Để hiểu về cách kê khai vào bảng kê khai thuế GTGT, mời các bạn xem bài viết sau của Kế toán AST.

  1. Bảng kê mua vào.

  • Trước tiên để nhập được số liệu vào bảng kê mua vào, các bạn tiến hành sắp xếp các hóa đơn mua vào theo thứ tự ngày tháng.
  • Lọc các trường hợp cần chú ý để nhập vào bảng kê sao cho đúng. Ví dụ:

– Hóa đơn đầu vào ghi trả lại hàng -> kê khai âm vào bảng kê bán ra

– Hóa đơn đầu vào ghi điều chỉnh giảm -> kê khai âm vào bảng kê mua vào

  • Tiến hành kê khai như bảng kê dưới:
Bảng kê khai thuế GTGT mua vào
Bảng kê khai thuế GTGT mua vào

2. Bảng kê bán ra

Tương tự các bước như phần bảng kê mua vào. Các trường hợp cần lưu ý:

– Hóa đơn bán ra ghi trả lại hàng -> kê khai âm vào bảng kê mua vào.

– Hóa đơn bán ra ghi điều chỉnh giảm -> kê khai âm vào bảng kê bán ra.

Tiến hành kê khai như ví dụ bên dưới:

Bảng kê thuế GTGT bán ra
Bảng kê thuế GTGT bán ra

3. Kiểm tra và nhập thông tin vào HTKK

  • Kiểm tra lại các số liệu đúng chưa.
  • Nhập vào HTKK => Kết xuất => gửi cơ quan thuế.

Nếu chưa biết cách lập tờ khai thuế GTGT thì bạn xem bài viết dưới đây:

TẢI MẪU BẢNG KÊ KHAI THUẾ(EXCEL) TẠI ĐÂY!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *