học chứng chỉ kế toán tại thanh hoá

Các bước tính giá thành PHÂN BƯỚC có tính giá thành NỬA THÀNH PHẨM

????????????Các bước tính giá thành PHÂN BƯỚC có tính giá thành NỬA THÀNH PHẨM

* Phương pháp tính giá thành phân bước được áp dụng đối với các Doanh nghiệp có quy trình công nghệ chế biến phức tạp, kiểu liên tục tức là qua nhiều phân xưởng hoặc qua nhiều công đoạn mới làm nên thành phẩm

Tính giá thành nửa bán thành phẩm của phân xưởng 1 (Giai đoạn 1)

Bước 1: Đánh giá sản phẩm dở dang của NỬA THÀNH PHẨM phân xưởng 1 (Giai đoạn 1, giai đoạn đầu tiên).

Có thể theo phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương hoặc theo phương pháp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (Phần này các bạn đã được học trong phần trên). Thường người ta hay sử dụng là phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương tức là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang gồm 3 khoản mục chi phí:

+Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (TK 621)=Trị giá Nguyên vật liệu đầu kỳ+Trị giá NVL phát sinh trong kỳ/(Số lượng NỬA THÀNH PHẨM hoàn thành trong kỳ+Số lượng NỬA THÀNH PHẨM dở dang cuối kỳ của phân xưởng 1 (giai đoạn 1)*Số lượng NỬA THÀNH PHẨM dở dang cuối kỳ phân xưởng 1(giai đoạn 1)

+Chi phí nhân công trực tiếp (TK 622)={Trị giá nhân công trực tiếp đầu kỳ+Trị giá nhân công phát sinh trong kỳ/(Số lượng NỬA THÀNH PHẨM hoàn thành trong kỳ+Số lượng NỬA THÀNH PHẨM dở dang cuối kỳ của phân xưởng 1 *Mức độ hoàn thành của NỬA THÀNH PHẨM DỞ DANG CUỐI KỲ CỦA PHÂN XƯỞNG 1}*Số lượng NỬA THÀNH PHẨM dở dang cuối kỳ của phân xưởng 1 *Mức độ hoàn thành của NỬA THÀNH PHẨM DỞ DANG CUỐI KỲ CỦA PHÂN XƯỞNG 1}

+Chi phí sản xuất chung (TK 627):=Trị giá SXC đầu kỳ+Trị giá Sản xuất chung phát sinh trong kỳ/(Số lượng NỬA THÀNH PHẨM hoàn thành trong kỳ+Số lượng NỬA THÀNH PHẨM dở dang cuối kỳ của phân xưởng 1 *Mức độ hoàn thành của NỬA THÀNH PHẨM DỞ DANG CUỐI KỲ CỦA PHÂN XƯỞNG 1}*Số lượng NỬA THÀNH PHẨM dở dang cuối kỳ của phân xưởng 1*Mức độ hoàn thành của NỬA THÀNH PHẨM DỞ DANG CUỐI KỲ CỦA PHÂN XƯỞNG 1}

Bước 2: Tính trị giá NỬA THÀNH PHẨM CỦA phân xưởng 1 (Giai đoạn 1, giai đoạn đầu tiên).
=Trị giá chi phí SXKD dở dang đầu kỳ của Phân xưởng 1(Giai đoạn 1, giai đoạn đầu tiên) TK Nợ154 +Chi phí phát sinh của phân xưởng 1(Giai đoạn 1, giai đoạn đầu tiên) TK Nợ 154-Chi phí SXKD dở dang của phân xưởng 1(Giai đoạn 1, giai đoạn đầu tiên) TK Nợ 154

Bước 3: Tính ra được giá thành của NỬA THÀNH PHẨM phân xưởng 1Giai đoạn 1, giai đoạn đầu tiên).
=Bước 2 (Trị giá NỬA THÀNH PHẨM của phân xưởng 1 (Giai đoạn 1)/ Số lượng NỬA THÀNH PHẨM hoàn thành của phân xưởng 1

Tính giá thành của sản phẩm cuối cùng (giai đoạn cuối cùng). Phân xưởng 2

Sau khi nhận được NỬA THÀNH PHẨM của phân xưởng 1 chuyển qua. Phân xưởng 2 tiếp tục bỏ chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung ra để tiếp tục qua trình sản xuất tạo ra sản phẩm cuối cùng tại phân xưởng 2. Vì vậy, các bước để tính ra giá thành tại phân xưởng 2 như sau:

Bước 1: Đánh giá sản phẩm dở dang của thành phẩm phân xưởng 2 (Giai đoạn cuối cùng 1 quá trình sản xuất)

Phần 1: Lấy toàn bộ giá thành đơn vị theo từng khoản mục (621;622;627) của NỬA THÀNH PHẨM PHÂN XƯỞNG 1 chuyển qua*Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ của phân xưởng 2(Giai đoạn cuối cùng)

Phần 2: Riêng phần Chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung phát sinh thêm của phân xưởng 2 thì chúng ta làm như sau:
(Lấy chi phí phát sinh của từng khoản mục 622 và 627)/{(Số lượng sản phẩm hoàn thành của phân xưởng 2+Số lượng sản phẩm dở dang của phân xưởng 2 * Mức độ hoàn thành của phân xưởng 2)}*Số lượng sản phẩm dở dang của phân xưởng 2 * Mức độ hoàn thành của phân xưởng 2

Bước 2: Tính trị giá THÀNH PHẨM CỦA phân xưởng 2 (Giai đoạn cuối cùng 1 quá trình sản xuất).

=Trị giá chi phí SXKD dở dang đầu kỳ của Phân xưởng 2 TK 154(Giai đoạn cuối cùng 1 quá trình sản xuất)+Chi phí của phân xưởng 1 chuyển qua +Chi phi phát sinh của phân xưởng 2 TK154(Giai đoạn 2, giai đoạn cuối cùng)-Chi phí SXKD dở dang của phân xưởng 2 TK 154(Giai đoạn 2, giai đoạn cuối cùng)

Bước 3: Tính ra được giá thành của thành phẩm giai đoạn cuối cùng (PHÂN XƯỞNG 2)
=Bước 2 (Trị giá THÀNH PHẨM CỦA phân xưởng 2 (Giai đoạn cuối cùng 1 quá trình sản xuất)/Số lượng THÀNH PHẨM của phân xưởng 2 (Giai đoạn cuối cùng)

===>Giả sử một quy trình sản xuất chế biến liên tục gồm n giai đoạn (n phân xưởng), có thể mô tả quá trình kết chuyển chi phí theo sơ đồ:

Trung tâm đào tạo kế toán AST chúc bạn thành công nhé

======================
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN – TIN HỌC AST
Để lại comment [#SĐT] để được tư vấn miễn phí
Hoặc gọi số Hotline: Mr Hiếu: 0988.925.168 – Mr Duy Anh 096.282.8833
???? Hãy #tag bạn bè vào để được giảm thêm học phí
???? Địa chỉ: SN 696 đường Lê Lai, Phường Quảng Hưng, Thành Phố Thanh Hóa.
???? http://ketoanast.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *