học chứng chỉ kế toán tại thanh hoá

Cách kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu

Cách kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu

Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định: “Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng nhập khẩu:

Thứ 1: Có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Thứ 2: Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ 20 triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới 20 triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.”

Tức là: Điều kiện khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu cần:

Thứ 1: Chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu (là: Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc Biên lai nộp tiền thuế tại Cảng)

Thứ 2: Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (là: Ủy nhiệm chi, Giấy báo nợ, Sổ phụ ngân hàng)

Thứ 3: Tờ khai hải quan nhập khẩu, hợp đồng…

Căn cứ để kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu:

Thứ 1: Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Hoặc biên lai nộp tiền thuế tại Cảng).

Thứ 2: Tờ khai hải quan nhập khẩu.

Cách kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu

Căn cứ vào Giấy nộp tiền NSNN (hoặc Biên Lai nộp Thuế tại cảng) và Tờ khai hải quan các bạn kê khai vào Chỉ tiêu 23, 24, 25 trên Tờ khai thuế 01/GTGT như sau:

Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> Chọn “Thuế Giá trị gia tăng” -> Chọn “Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)”

-> Kê khai vào các Chỉ tiêu 23, 24 và 25:

Cụ thể từng chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu 23: Giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào: Là trị giá tính thuế GTGT ghi trên tờ khai Hải Quan.

Chỉ tiêu 24: Thuế Giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào: Là số tiền thuế GTGT đã nộp ghi trên Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Chỉ tiêu 25: Tổng số Thuế GTGT được khấu trừ: Là tiền thuế GTGT đã nộp ghi trên Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Nếu là Biên lai nộp thuế thì kê khai tương tự như trên.

Chú ý:

Vì phải có chứng từ nộp tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu thì mới được khâu trừ -> Nên khi kê khai vào Chỉ tiêu 25 thì phải có Giấy nộp tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Nếu số Tiền thuế GTGT trên Tờ khai hải quan và trên Giấy nộp tiền thuế bị lệch -> Thì phải kiểm tra xem tại sao (Có thể là nộp thừa, nộp thiếu …-> Liên hệ với Thuế để điều chỉnh).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *