học chứng chỉ kế toán tại thanh hoá

Công việc của một kế toán tổng hợp.

Kế toán là một công việc đòi hỏi kiến thức lẫn chuyên môn cao. Công việc của kế toán tổng hợp đòi hỏi sự bao quát trong việc tổng hợp thu thập dữ liệu trên các chứng từ kế toán hàng ngày đến việc báo cáo tài chính, thuế hàng năm của công ty, doanh nghiệp. Kế toán tổng hợp đóng vai trò vô cùng quan trọng của mỗi doanh nghiệp, vậy công việc hằng ngày của một kế toán tổng hợp làm những gì, bài viết hôm nay sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công việc của nhân viên vị trí này.

1. Công việc hằng ngày của kế toán tổng hợp

 

 

Kế toán tổng hợp
Công việc hằng ngày của kế toán tổng hợp

-Nhân viên kế toán có trách nhiệm xử lý, vào sổ sách kế toán các nghiệp vụ phát sinh

-Theo dõi các nguyên vật liệu, xuất nhập tồn hàng hóa của doanh nghiệp

-Tiến hành thanh toán các công nợ phải thu phải trả

-Cân đối các hóa đơn đầu vào đầu ra sao cho hợp lý

-Lập báo cáo theo yêu cầu của cấp trên tùy theo quy mô của công ty

Xem thêm các khóa học kế toán  TẠI ĐÂY

2. Công việc hàng tháng của kế toán tổng hợp

-Cân đối các hóa đơn đầu vào đầu ra trong tháng

-Lập các báo nhập xuất tồn, báo cáo công nợ vào cuối tháng

-Tiến hành tính lương và các khoản được trích theo lương

-Tiếp theo lập các bảng phân bổ chi phí trả trước , công cụ dụng cụ

-Tính và trích khấu hao các tài sản cố định

-Tính các giá thành sản phẩm( đối với các công ty sản xuất)

-Quan trọng nhất là bước thực hiện các bút toán kết chuyển, xác định kết quả kinh doanh

-Nộp các báo cáo thuế (nếu công ty báo cáo thuế VAT theo tháng thì hạn chót là 20 ngày sau khi kết thúc tháng)

-Lập các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên

3.Công việc phải làm hàng quý

Báo cáo của kế toán tổng hợp hàng quý vô cùng quan trọng vì phải báo cáo VAT quý

-Việc đầu tiên kế toán cần phải báo cáo thuế qua mạng hàng quý bao gồm: báo cáo VAT quý,báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý, báo cáo thu nhập cá nhân quý( nếu trong quý không có thông báo thu nhập cá nhân thì bạn không cần nộp khoản này)

Kế toán tổng hợp
Công việc theo tháng của kế toán tổng hợp

-Tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý ( lưu ý: mẫu báo cáo thu nhập doanh nghiệp tạm tính không nộp qua mạng)

-Nếu trong quý có phát sinh các khoản thuế thì tiến hành nộp các khoản thuế theo quy định của Nhà nước.

-Tùy theo từng công ty ban Giám đốc yêu cầu nộp thêm báo cáo gì thì bạn phải làm thêm báo cáo đó.

*Lưu ý: Nộp báo cáo thuế phải đúng với thời gian quy định( hạn chót là 30 ngày khi kết thúc qúy)

4.Công việc làm cuối năm

-Để làm được báo cáo tài chính năm đầu tiên người làm vị trí này phải kiểm tra rà soát lại tất cả số liệu, kế toán

-Sau khi kiểm tra thì tiên hành lập báo cáo cuối năm.Báo cáo cuối năm gồm có: quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp,quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm và báo cáo tài chính năm

-Lập thêm các báo cáo khác theo yêu cầu của Giám đốc và tiến hành nộp lại các báo cáo theo quy định.

Khối lượng công việc dành cho kế toán tổng hợp vô cùng lớn.Ngoài yêu cầu cao về chuyên môn nghiệp vụ thì việc tìm kiếm lựa chọn công việc hỗ trợ cũng vô cùng quan trọng.Phần mềm sẽ hỗ trợ tác nghiệp cho kế toán một cách hiệu quả mà còn giúp cho các Giám đốc, ban lãnh đạo quản lý dễ theo dõi, cập nhật báo cáo một cách nhanh chóng chuẩn xác nhất làm cơ sở cho hoạch định chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Trung tâm đào tạo AST chuyên đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kế toán từ cơ bản đến nâng cao uy tín tại Thanh Hóa.

Chi tiết liên hệ qua hotline hoặc Fanpage trung tâm.

KHÓA HỌC KẾ TOÁN THUẾ

KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 

One thought on “Công việc của một kế toán tổng hợp.

  1. says:

    Cảm ơn trung tâm rất nhiều, tài liệu giáo trình rất chi tiết và dễ hiểu , các thầy cô cũng rất nhiệt tình chỉ dạy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.