học chứng chỉ kế toán tại thanh hoá

Đăng ký giấy phép kinh doanh gồm những thủ tục gì?

Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến hành hoạt động kinh doanh của mình.

Đăng ký giấy phép kinh doanh
Đăng ký giấy phép kinh doanh

1 Giấy phép kinh doanh là gì?

Giấy phép kinh doanh  loại giấy phép được cấp cho các doanh nghiệp có kinh doanh ngành nghề có điều kiện, loại giấy này thông thường được cấp sau Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên nhiều người vẫn gọi giấy chứng nhận kinh doanh là giấy phép kinh doanh. Bài viết này tiêu đề là giấy phép kinh doanh nhưng sẽ trình bày chủ yếu về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

>> Xem thêm: Thành lập công ty-những điều kiện công ty, doanh nghiệp cần phải biết.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Luật Đầu tư 2020;
 • Quyết định 27/2018/QĐ-Ttg;
 • Các văn bản quy phạm pháp luật khác đối với từng ngành nghề kinh doanh cụ thể.

2.Đăng ký giấy phép kinh doanh ở đâu? Xin giấy phép kinh doanh trong bao lâu?

Xin giấy phép kinh doanh.
Xin giấy phép kinh doanh.

– Nếu bạn muốn đăng ký giấy phép thành lập công ty thì cần đăng ký giấy phép kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch đầu tư Tỉnh/Thành phố nơi bạn muốn đặt trụ sở doanh nghiệp. Thời gian đăng ký giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 3 ngày làm việc;

Ví dụ: Nếu bạn muốn làm thủ tục đăng ký kinh doanh mở công ty tại Tỉnh Bình Dương, thì bạn nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương. Nơi cấp giấy phép kinh doanh là Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương.

– Nếu bạn muốn đăng ký hộ kinh doanh cá thể thì đăng ký xin giấy phép kinh doanh tại phòng kinh tế/ hoặc kế hoạch tài chính thuộc ủy ban nhân dân cấp Quận/Huyện nơi hộ kinh doanh muốn đặt địa chỉ. Thủ tục cấp giấy phép đăng ký kinh doanh là 4 ngày làm việc.

Ví dụ: Nếu bạn muốn xin giấy phép đăng ký kinh doanh tại Quận 8 TP.HCM, thì cần đăng ký kinh doanh ở đâu? => Câu trả lời là bạn cần nộp hồ sơ làm giấy phép kinh doanh tại Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8 TPHCM.

3.Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh (Xin giấy phép kinh doanh)

3.1 Đăng ký kinh doanh thành lập hộ kinh doanh cá thể

Đăng ký kinh doanh thành lập hộ kinh doanh cá thể.
Đăng ký kinh doanh thành lập hộ kinh doanh cá thể

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;
 • Nghị định số 108/2018/NĐ-CP.

Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Hộ kinh doanh cá thể là một loại hình doanh nghiệp được sở hữu và điều hành bởi một người và trong đó không có sự phân biệt pháp lý giữa chủ sở hữu và thực thể kinh doanh.

Nơi xin cấp giấy phép đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại phòng Kinh tế, kế hoạch tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh cá thể. Thời gian cấp giấy phép là sau 4 ngày làm việc.

Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Bước 1: Nộp hồ sơ xin đăng ký giấy phép kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể ở phòng kinh tế, tài chính thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện, quận nơi đặt trụ sở chính. Chuẩn bị các giấy phép đăng ký kinh doanh như sau:

 1. Chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân (CCCD), bản sao hộ chiếu có công chứng.
 2. Giấy chủ quyền nhà (nếu bạn là chủ sở hữu) hoặc hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh (nếu là địa điểm thuê).
 3. Giấy đề nghị đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể gồm những thông tin sau:
 • Tên hộ kinh doanh cá thể, địa chỉ địa điểm kinh doanh và số điện thoại.
 • Vốn đăng ký kinh doanh.
 • Số lao động sử dụng cho hộ kinh doanh cá thể.
 • Ngành nghề đăng ký giấy phép kinh doanh.
 • Họ tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, thông tin chứng minh nhân dân. căn cước công dân, hộ chiếu còn hiệu lực của người đăng ký hoặc đại diện đơn vị kinh doanh.

Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh, cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi giấy biên nhận và hẹn sau 3-5 ngày làm việc sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – doanh nghiệp nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện dưới đây:

 • Đăng ký tên chủ kinh doanh phù hợp với quy định.
 • Nộp đầy đủ lệ kinh đăng ký doanh nghiệp.
 • Ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp, không thuộc ngành nghề cấm kinh doanh.

Khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh, nếu bộ hồ sơ thành lập công ty không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo nội dung cần sửa bằng văn bản đến chủ hộ kinh doanh để điều chỉnh và bổ sung phù hợp.

Ưu điểm của việc thành lập hộ kinh doanh cá thể

 • Không phải kê khai thuế định kỳ. Hệ thống giấy tờ, sổ sách kế toán đơn giản.
 • Quy mô nhỏ phù hợp với những người mới bắt đầu kinh doanh. Đặc biệt phù hợp với ngành hàng tiêu dùng, dịch vụ ăn uống tạp hóa.
 • Có thể thực hiện thủ tục chuyển đổi sang hình thức công ty nhanh chóng và thủ tục đơn giản.
 • Quản lý, nắm bắt hoạt động sản xuất, kinh doanh đơn giản do số lượng nhân viên ít.

Nhược điểm của việc thành lập hộ kinh doanh cá thể:

 • Số lượng nhân viên hạn chế, tối đa 09 lao động nên tạo nhiều bất lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Không có hóa đơn VAT nên không được khấu trừ thuế. Đồng thời không đáp ứng được nhu cầu của những đối tác là công ty, doanh nghiệp.
 • Phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản khi hộ kinh doanh xảy ra rủi ro, phá sản.

3.2 Đăng ký kinh doanh theo hình thức thành lập doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định số: 108/2018/NĐ-CP.
Đăng ký kinh doanh theo hình thức thành lập doanh nghiệp.
Đăng ký kinh doanh theo hình thức thành lập doanh nghiệp.

Thành lập doanh nghiệp tư nhân: là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và cá nhân đó phải tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Thành lập công ty hợp danh: là doanh nghiệp phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên: là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên: là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên. Họ có thể là các tổ chức hoặc các cá nhân, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Thành lập công ty cổ phần: Công ty cổ phần là một thể chế kinh doanh, một loại hình doanh nghiệp hình thành, tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông

Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh thành lập doanh nghiệp

Giấy phép kinh doanh thành lập doanh nghiệp.
Giấy phép kinh doanh thành lập doanh nghiệp.
 • Bước 1: Dự thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, thông tin cần thiết.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký thuộc tỉnh/ thành phố nơi đặt trụ sở chính.
 • Bước 3: Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm quyền sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Bước 4: Nhận kết quả – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Bước 5: Khắc dấu tròn doanh nghiệp, công bố mẫu dấu lên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia
 • Bước 6: Mở tài khoản ngân hàng, thông báo tài khoản ngân hàng cho cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Bước 7: Mua chữ ký số, đăng ký khai thuế – nộp thuế điện tử với cơ quan thuế và xác nhận đăng ký nộp thuế điện tử tại ngân hàng
 • Bước 8: Khai lệ phí môn bài – đóng lệ phí môn bài sử dụng chữ ký điện tử
 • Bước 9: Khai thuế ban đầu, đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử
 • Bước 10: Báo cáo thuế theo quy định của nhà nước theo định kỳ tới cơ quan quản lý thuế tại địa phương nơi công ty đặt trụ sở

Ưu điểm khi đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp

 • Công ty có tư cách pháp nhân, có hóa đơn VAT nên cuối kỳ kế toán được khấu trừ thuế. Đồng thời hình thức công ty cũng giúp xây dựng niềm tin với đối tác hơn hộ kinh doanh cá thể.
 • Có khả năng phát triển lớn mạnh theo điều kiện vì không bị giới hạn nhân công, quy mô, quy trình công nghệ.
 • Được phép kinh doanh những ngành nghề có điều kiện trong danh mục pháp luật cho phép.
 • Có thể dễ dàng huy động vốn tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao tiềm lực kinh tế.
 • Ngoài công ty tư nhân thì các loại hình khác chỉ cần chịu trách nhiệm về hoạt động cũng như những rủi ro xảy ra đối với doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp.

>>Xem thêm: Sau khi thành lập doanh nghiệp cần làm gì?

Nhược điểm khi đăng ký kinh doanh thành lập công ty

Ngoài công ty tư nhân và công ty TNHH một thành viên thì các hình thức công ty khác đều không được toàn quyền quyết định mọi hoạt động, phương hướng điều hành đơn vị.

Trách nhiệm, nghĩa vụ đối với nhà nước cao hơn được thể hiện qua việc đóng thuế.

Quá trình quản lý, điều hành phức tạp hơn do số lượng nhân công đông, quy trình sản xuất đa dạng, hệ thống sổ sách kế toán chưa đầy đủ. Vì vậy các doanh nghiệp mới thành lập thường sẽ sử dụng dịch vụ kế toán thuê ngoài.

Trung tâm đào đạo kế toán AST địa điểm học kế toán tại Thanh Hóa uy tín chuyên đào tạo nghiệp vụ kế toán, đi từ cơ bản đến nâng cao qua các khóa học đào tạo

Liên hệ với chúng tôi qua hotline hoặc Fanpage

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.