học chứng chỉ kế toán tại thanh hoá

Mẫu bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ dưới 200 nghìn

MẪU BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA DỊCH VỤ DƯỚI 200 NGHÌN

Mẫu bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ cho khách lẻ dưới 200 nghìn file Excel, quy định về Bảng kê khách hàng không lấy hóa đơn dưới 200 nghìn, mẫu bảng kê bán hàng cho khách lẻ dưới 200 nghìn file Excel mới nhất.


1. Quy định lập Bảng kê bán lẻ cho khách hàng dưới 200 nghìn:

Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC và Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

“Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.”

“Điều 18. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn

1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ.
Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê.
Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”.
Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua (liên 2), các liên khác luân chuyển theo quy định.
-> Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

->> Nghĩa là:– Nếu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần: Dù người mua không lấy hóa đơn thì thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.”

– Nếu bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần: Thì có thể lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. -> Cuối mỗi ngày phải lập 1 hóa đơn tổng, Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.
> Lưu ý: Trường hợp này, nếu khách hàng yêu cầu lập hóa đơn -> Thì vẫn phải xuất bình thường cho khách hàng.
Ví dụ: Kế toán AST bán văn phòng phẩm của Công ty A trị giá hóa đơn 110.000 đồng.
-> Nếu Cty A yêu cầu thì Kế Toán AST vẫn phải lập hóa đơn và giao cho khách hàng (Đầy đủ thông tin như bình thường) thì công ty A mới đủ điều kiện để đưa vào chi phí hợp ký khi tính thuế TNDN.

-> Nếu Công ty A không lấy hóa đơn, thì Kế toán AST tiến hành lập bảng kê bán lẻ -> cuối ngày lập thành 1 hóa đơn tổng

Xem thêmCách viết hóa đơn bán hàng dưới 200 nhìn

  1. Mẫu Bảng kê bán hàng cho khách lẻ dưới 200 nghìn:

-> Mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC (Mẫu tham khảo)

Mẫu bảng kê bán lẻ dưới 200 nghìn
Mẫu bảng kê bán lẻ dưới 200 nghìn

 

Dưới đây Kế Toán AST xin chia sẻ ví dụ về Mẫu bảng kê bán hàng cho khách lẻ dưới 200 nghìn file Excel, các bạn tham khảo nhé:

BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG
Tên tổ chức cá nhân
: Công ty CP tư vấn và đào tạo kỹ năng kế toán AST

Ngày 20 tháng 3 năm 20201

Địa chỉ: Lô 79, đại lộ Csedp,phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802513955

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số
lượng
Đơn giá Thành tiền Thuế suất
GTGT
Tiền thuế GTGT Tổng cộng
tiền
thanh toán
1 Bút ký baoke chiếc 1 5,000 5,000 10% 500 5,500
2 GIẤY IK PLUSA4_ĐL70 gam 2 32,000 64,000 10% 6,400 70,400
3 bìa 06 lá deli gam 1 51,000 51,000 10% 5,100 56,100
4 GIẤY PAPER ONE A4 ĐL70 gam 1 27,000 27,000 10% 2,700 29,700
5 Bút Thiên Long Gel-012 Starlit chiếc 1 7,000 7,000 10% 700 7,700
6 gọt chì deli chiếc 1 10,000 10,000 10% 1,000 11,000
7 TẨY STAEDTLER 526 -B45 chiếc 1 12,000 12,000 10% 1,200 13,200
8 Hộp đựng bút Deli 9147 chiếc 1 64,000 64,000 10% 6,400 70,400
9 Lưỡi dao trổ deli nhỏ chiếc 1 36,000 36,000 10% 3,600 39,600
10 Dao trổ Deli 2031 chiếc 5 58,000 290,000 10% 29,000 319,000
11 Kéo văn phòng 190mm Deli 6010 chiếc 1 40,000 40,000 10% 4,000 44,000
12 Băng dính gáy Xi 5cm Cuộn 1 15,000 15,000 10% 1,500 16,500
Tổng cộng 357,000 621,000 62,100 683,100

 

Người lập                                                             Kế toán trưởng

(ký và ghi rõ họ tên)                                               (ký và ghi rõ họ tên)

 

Đinh Văn Công

Chú ý:
– Trên đây là quy định về Bảng kê bán hàng cho khách lẻ dưới 200 nghìn nhưng người mua không lấy hóa đơn.
-> Còn trường hợp khi bán hàng mà danh mục hàng hóa nhiều hơn số dòng trên hóa đơn -> Phải lập bảng kê kèm them hóa đơn.

Bạn có thể tải về mẫu bảng kê tại đây: MẪU BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA DỊCH VỤ DƯỚI 200 NGHÌN.

Xem thêm:

–  Nội dung bắt buộc và không bắt buộc trên hóa đơn GTGT

Đào tạo kế toán trưởng tại Thanh Hoá
Khoá học kế toán thuế cho giám đốc doanh nghiệp
Địa chỉ học kế toán tại Thanh Hoá uy tín

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.