học chứng chỉ kế toán tại thanh hoá

Mẫu bảng kê xuất kèm hóa đơn

Mẫu bảng kê xuất kèm hóa đơn

Mẫu bảng kê xuất kèm hóa đơn GTGT, Cách viết bảng kê kèm hóa đơn, Quy định về bảng kê xuất kèm hóa đơn, Download mẫu bảng kê xuất kèm hóa đơn.

  1. Quy định về bảng kê xuất kèm hóa đơn:

– Nếu là trường hợp bán hàng dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn (trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn): -> Nhưng người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. -> Cuối mỗi ngày phải lập 1 hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng)

    -> Trường hợp này các bạn tải mẫu về tại đây: Mẫu bảng kê bán lẻ hàng hóa dưới 200.000đ

 

Căn cứ theo điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về việc lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn:

 
– Khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn hoặc được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

2. Cách viết bảng kê kèm theo hóa đơn:

– Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:
+ Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế
+ Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền.
Nếu DN bán hàng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất GTGT”, “tiền thuế GTGT”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế GTGT) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn GTGT.

– Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số… Ngày… tháng…. năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

– Trường hợp bảng kê có nhiều trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

– Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Người bán hàng và người mua hàng thực hiện quản lý và lưu giữ bảng kê cùng hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

 

3. Mẫu bảng kê xuất kèm theo hóa đơn các bạn tham khảo:

 

 

BẢNG KÊ SỐ 001
Ngày 12 Tháng 109 Năm 2019
Kèm theo hóa đơn số 0000368 ngày 12/10/201

Đơn vị bán hàng: Công ty CP tư vấn và đào tạo kĩ năng kế toán AST
Địa chỉ: Lô 76, Đại lộ Csedp, P Đông Vệ, TP Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802513955

Đơn vị mua hàng: Công ty TNHH Lê Hoàng
Địa chỉ: Số 273 Trường Thi, Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa
Mã số thuế: 2800984684

Đơn vị tính: vnđ

 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số
lượng
Đơn giá Thành tiền Thuế suất
GTGT
Tiền thuế GTGT Tổng cộng
tiền
thanh toán
1 Điều hòa Panasonic
TS9QKH – 9.000BTU
bộ 1 10,000,000 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
2 Điều hòa Reetech RT12BD- 12.600BTU bộ 2 10,000,000 20,000,000 10% 2,000,000 22,000,000
3 Điều hòa DAIKIN FTKS35GVMV- 12.000BTU bộ 1 10,000,000 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
4 Điều hòa Electrolux ESM12HRDC1 – 12.000BTU bộ 1 10,000,000 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
5 Điều hòa Electrolux ESM09CRDA6 – 9.500BTU bộ 1 10,000,000 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
6 Điều hòa Electrolux ESM09HRFD1 – 9.000BTU bộ 1 10,000,000 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
7 Điều hòa LG H09APBN – 9000BTU bộ 1 10,000,000 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
8 Điều hòa Samsung AR18HSSDNW- 18.000BTU bộ 1 10,000,000 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
9 Điều hòa LG V18ENBN – 18.500BTU bộ 1 10,000,000 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
10 Điều hòa Mitsubishi MSGH13VC – 12,283 BTU bộ 5 10,000,000 50,000,000 10% 5,000,000 55,000,000
11 Điều hòa HITACHI RASX10CD – 9.730 BTU bộ 1 10,000,000 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
12 Điều hòa tủ đứng Gree GVH18AG 18,000BTU bộ 1 10,000,000 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
Tổng cộng 10 120,000,000 170,000,000 17,000,000 187,000,000
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên )
 

Chú ý:
– Hóa đơn điện tử không được kèm bảng kê nhé (Vì hóa đơn điện tử không giới hạn số dòng như trên hóa đơn giấy).

TẢI : MẪU BẢNG KÊ XUẤT KÈM HÓA ĐƠN (FILE WORD) TẠI ĐÂY!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.