học chứng chỉ kế toán tại thanh hoá

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn, biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT khi có sai sót

Sau khi phát hiện sai sót trong việc viết hóa đơn GTGT mà cả 2 bên đã tiến hành kê khai, hai bên công ty phải tiến hành lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót và lập hóa đơn mới để thay thế cho hóa đơn cũ. Sau đây kế toán AST xin hướng dẫn một số trường hợp mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn.

Trường hợp 1: sai số lượng, đơn giá, thành tiền.

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KỸ NĂNG KẾ TOÁN                                                                    ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC.

Số: 03/09-BBĐCHĐ-AST

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính
Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày 3 tháng 9 năm 2021, tại văn phòng Công ty CP tư vấn và đào tạo kỹ năng kế toán, chúng tôi gồm có:

              Bên A: Công ty CP tư vấn và đào tạo kỹ năng kế toán
Do ông:  Mai Trọng Hiếu  ., Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Lô 76, đại lộ Csedp, Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa
Điện thoại: 0988.925.168    ;           Email: ………………….
Mã số thuế: 2802513955

              Bên B: …………………………………………….
Do ông (bà):…………..  , chức vụ:  ……, làm đại diện.
Địa chỉ: ………………..
Điện thoại: ……………; Email: …………………
Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số 0000100 , ký hiệu AT/19E ngày 21/05/2021 đã kê khai vào kỳ Quý 2/2019, cụ thể như sau:

            Lý do điều chỉnh: Ghi sai đơn giá của mặt hàng: Máy điều hòa Đaikin 21000BTU 2 chiều

            NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

Điều chỉnh hóa đơn sai sót

     

     HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI NHƯ SAU:     

 

         điều chỉnh hóa đơn GTGT

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

                                                          Đại diện bên A                                                              Đại diện bên B

                                                       (kí và ghi rõ họ tên)                                                     (kí và ghi rõ họ tên)

 

 

Trường hợp 2: sai tên, địa chỉ người mua hàng mà không sai mã số thuế ta chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn mà không phải viết hóa đơn thay thế.

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KỸ NĂNG KẾ TOÁN                                                                    ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC.

Số: 03/09-BBĐCHĐ-AST

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính
Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày 3 tháng 9 năm 2021, tại văn phòng Công ty CP tư vấn và đào tạo kỹ năng kế toán, chúng tôi gồm có:

              Bên A: Công ty CP tư vấn và đào tạo kỹ năng kế toán
Do ông:  Mai Trọng Hiếu  ., Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Lô 76, đại lộ Csedp, Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa
Điện thoại: 0988.925.168    ;           Email: ………………….
Mã số thuế: 2802513955

              Bên B: …………………………………………….
Do ông (bà):…………..  , chức vụ:  ……, làm đại diện.
Địa chỉ: ………………..
Điện thoại: ……………; Email: …………………
Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số 0000100 , ký hiệu AT/19E ngày 21/05/2021 đã kê khai vào kỳ Quý 2/2019, cụ thể như sau:

            Lý do điều chỉnh: viết sai địa chỉ công ty mua hàng.

            NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

Địa chỉ: SN 969 Lê Lai, Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa.

             HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI NHƯ SAU:

Địa chỉ: SN 696 Lê Lai, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

                                                          Đại diện bên A                                                              Đại diện bên B

                                                       (kí và ghi rõ họ tên)                                                     (kí và ghi rõ họ tên)

 

 

Tải về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn tại đây nhé:

MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN 

Xem thêm: – Cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai

– Cách viết hóa đơn điều chỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.