học chứng chỉ kế toán tại thanh hoá

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất

Hợp đồng lao động là văn bản thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, trong đó 3 quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.Hợp đồng lao động được kí kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với các quy định của pháp luật lao động. Khi có tranh chấp phát sinh giữa người lao động và người sử dụng thì hợp đồng lao động là bằng chứng quan trọng nhất. Sau đây Kế toán ASt xin chia sẻ với các bạn mẫu hợp đồng lao động mới nhất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–b®a———–

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số: /2021/HĐLĐ

(Ban hành theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH,

Nghị định 05/2015/NĐ-CP và bộ luật lao động 2012)

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà        :  Mai Trọng Hiếu                Quốc tịch :       VIỆT NAM

Chức vụ                                          :   Giám Đốc

Đại diện cho:   CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG KẾ TOÁN

Điện thoại                                        : 0988.925.168          Fax:

Địa chỉ                                             :  Lô 76, Đại lộ CSEDP, Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá

Và một bên là Ông/Bà                     :   ……………………..   Quốc tịch:  VIỆT NAM

Sinh ngày                                         :  ……………………

Nghề nghiệp                                    : ……………………

Địa chỉ thường trú                           :  ……………………

Số CMND                                        :    ………………………     Cấp ngày: …………….   Tại:……………

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công vệc hợp đồng.

 • Loại hợp đồng lao động : Thời hạn 1 năm
 • Từ ngày 02 tháng 01 năm 2021     đến ngày 31  tháng 12   năm 2021
 • Địa điểm làm việc : tại văn phòng của Công ty và theo sự điều động của Công ty.
 • Chức danh chuyên môn : ………………………….
 • Công việc phải làm: Theo sự điều động của công ty

Điều 2: Chế độ làm việc:

 • Thời gian làm việc : 8h/ngày;  48h/tuần; 

Điều3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động.

 1. Quyền lợi:
 • Mức lương chính hoặc tiền công: đồng/ngày.
 • Hình thức trả lương : Theo thời gian/tháng.
 • Được trả lương vào ngày cuối tháng của tháng.
 • Tiền thưởng :  Theo quy chế lương thưởng của công ty.
 • Chế độ nghỉ ngơi :  Theo quy định của Nhà nước và quy định của công ty.
 • Chế độ đào tạo : Theo quy chế tài chính của công ty.
 • Các ngày lễ tết lao động được nghỉ nhưng vẫn được tính lương như các ngày công bình thường.
 1. Nghĩa vụ:
 • Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động…
 • Bồi thường vi phạm và vật chất : Theo nội quy lao động của Công ty.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động.

 1. Nghĩa vụ:
 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn và các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.
 1. Quyền hạn:
 • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…)
 • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

 • Những vấn đề lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thỏa ước tập thể hoặc quy chế lương thưởng, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể, quy chế lương thưởng thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
 • Hợp đồng lao động làm thành 02 (hai) bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên một bản và có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 01 năm 2021. Khi hai bên ký phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

 

Hợp đồng này làm tại Văn phòng Công ty …………… ngày 01 tháng 01 năm 2021.

 

 

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG                                                ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

                                                                                                  (Ký, đóng dấu )     

 

Những vấn đề về lao động không ghi trong trường hợp lao động này thì áp dụng quy định của thỏa ước lao động tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước lao động tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

Hợp đồng lao động được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Tải mẫu Word tại đây: Mẫu hợp đồng lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *