học chứng chỉ kế toán tại thanh hoá

Thẩm quyền xử lý nợ phải thu không có khả năng thu hồi thuộc về ai?

Trung tâm đào tạo kế toán AST xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết Thẩm quyền xử lý nợ phải thu không có khả năng thu hồi thuộc về ai?

Thẩm quyền xử lý nợ thuộc về ai

Thẩm quyền xử lý nợ phải thu không có khả năng thu hồi thuộc về ai?

Theo điều 4 khoản 6 Thông tư 229/2009-TT/BTC quy định:

Thẩm quyền xử lý nợ:

Hội đồng quản trị (đối với doanh nghiệp có Hội đồng quản trị) hoặc Hội đồng thành viên (đối với doanh nghiệp có Hội đồng thành viên); Tổng giám đốc, Giám đốc (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên) hoặc chủ doanh nghiệp căn cứ vào Biên bản của Hội đồng xử lý, các bằng chứng liên quan đến các khoản nợ để quyết định xử lý những khoản nợ phải thu không thu hồi được và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước pháp luật, đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý trách nhiệm theo chế độ hiện hành.

Trung tâm đào tạo kế toán AST chúc bạn thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *